Νέα – Ανακοινώσεις

5 Φεβρουαρίου 2020

Προκήρυξη πρόσληψης τριών Νοσηλευτών/τριών

21 Νοεμβρίου 2019

Προκήρυξη για την κάλυψη δύο θέσεων νοσηλευτών/τριών

21 Νοεμβρίου 2019

Προκήρυξη για την κάλυψη μίας θέσης καθαρίστριας/στή

5 Νοεμβρίου 2019

Προκήρυξη για την πρόσληψη Φυσιοθεραπευτή/τριας