Νέα – Ανακοινώσεις

21 Νοεμβρίου 2019

Προκήρυξη για την κάλυψη δύο θέσεων νοσηλευτών/τριών

21 Νοεμβρίου 2019

Προκήρυξη για την κάλυψη μίας θέσης καθαρίστριας/στή

5 Νοεμβρίου 2019

Προκήρυξη για την πρόσληψη Φυσιοθεραπευτή/τριας

16 Σεπτεμβρίου 2019

Εύρεση Εργασίας για την Πρόσληψη Καθαριστριών