Νέα – Ανακοινώσεις

25 Αυγούστου 2021

Προκήρυξη για την κάλυψη νοσηλευτικού προσωπικού

25 Αυγούστου 2021

Προκήρυξη για την κάλυψη προσωπικού καθαριότητας

17 Ιουνίου 2021

Προκήρυξη πρόσληψης τριών Νοσηλευτών/τριών

28 Ιανουαρίου 2021

Προκήρυξη Ενοικίασης Καταστήματος για Δημοσίευση