Νέα

24 Νοεμβρίου 2022
Προκήρυξη νοσηλευτικού προσωπικού
23 Ιουνίου 2022
Προκήρυξη για την κάλυψη αναγκών βοηθών Νοσηλευτριών/των
13 Μαΐου 2022
Προκήρυξη Νοσηλευτών
3 Μαρτίου 2022
Προκήρυξη για την κάλυψη αναγκών βοηθών Νοσηλευτριών/των
8 Φεβρουαρίου 2022
Προκήρυξη για την κάλυψη αναγκών βοηθών Νοσηλευτριών/των
25 Ιανουαρίου 2022
Προκήρυξη για την κάλυψη αναγκών βοηθών προσωπικού
25 Ιανουαρίου 2022
Προκήρυξη για την κάλυψη αναγκών βοηθών Νοσηλευτριών/των
19 Νοεμβρίου 2021
Προκήρυξη ανάδειξης παρόχου υπηρεσιών σίτισης
16 Νοεμβρίου 2021
Προκήρυξη για την κάλυψη νοσηλευτικού προσωπικού 15.11.2021
28 Σεπτεμβρίου 2021
Προκήρυξη για την κάλυψη νοσηλευτικού προσωπικού 27.09.21
25 Αυγούστου 2021
Προκήρυξη για την κάλυψη νοσηλευτικού προσωπικού
25 Αυγούστου 2021
Προκήρυξη για την κάλυψη προσωπικού καθαριότητας
Επικοινωνήστε μαζί μας