Νέα

24 Μαΐου 2024
Προκήρυξη για την κάλυψη αναγκών Νοσηλευτριών/των, βοηθών Νοσηλευτριών και βοηθών προσωπικού
5 Μαΐου 2023
Προκήρυξη εκμίσθωσης διαμερίσματος Φιλ. Εταιρ. Γ5 – Αριθ. Πρωτ.: 2831
[…]
5 Μαΐου 2023
Προκήρυξη εκμίσθωσης διαμερίσματος Φιλ. Εταιρ. Δ1 – Αριθ. Πρωτ.: 2832
[…]
5 Μαΐου 2023
Προκήρυξη εκμίσθωσης διαμερίσματος Φιλ. Εταιρ. Δ3 – Αριθ. Πρωτ.: 2833
[…]
5 Μαΐου 2023
Προκήρυξη εκμίσθωσης διαμερίσματος Φιλ. Εταιρ. Δ5 – Αριθ. Πρωτ.: 2834
[…]
5 Μαΐου 2023
Προκήρυξη εκμίσθωσης διαμερίσματος Φιλ. Εταιρ. Γ3 – Αριθ. Πρωτ.: 2829
[…]
5 Μαΐου 2023
Προκήρυξη εκμίσθωσης διαμερίσματος Φιλ. Εταιρ. Γ2 – Αριθ. Πρωτ.: 2828
[…]
5 Μαΐου 2023
Προκήρυξη εκμίσθωσης διαμερίσματος Φιλ. Εταιρ. Γ1 – Αριθ. Πρωτ.: 2827
[…]
5 Μαΐου 2023
Προκήρυξη εκμίσθωσης διαμερίσματος Αλ. Σβώλου Γ2 – Αριθ. Πρωτ.: 2826
[…]
5 Μαΐου 2023
Προκήρυξη εκμίσθωσης διαμερίσματος Αλ. Σβώλου Γ1 – Αριθ. Πρωτ.: 2825
[…]
19 Απριλίου 2023
Προκήρυξη για την κάλυψη θέσης γραμματέως
8 Φεβρουαρίου 2023
Προκήρυξη για την κάλυψη αναγκών βοηθών Νοσηλευτριών/των
Επικοινωνήστε μαζί μας