Αιτήσεις -
Πληροφορίες

Πληροφορίες Εισαγωγής

Οι διαδικασίες εισαγωγής στον «Κρεούζιο Οίκο Ευγηρίας» είναι οι ακόλουθες :

Κατά την Αίτηση:

  1. Έντυπο αίτησης εισαγωγής προς το «Κρεούζιο». Παρέχεται στη Μονάδα ή εκτυπώνετε από την ιστοσελίδα. Αναγράφουμε τα στοιχεία του υποψήφιου προς εισαγωγή, καθώς και ένα κείμενο με ενδεχόμενες αλλεργίες, συνήθειες κ.λ.π. Τέλος τα στοιχεία του συγγενούς-πρώτου υπευθύνου.
  2. Έκδοση ηλεκτρονικής γνωμάτευσης από τον θεράποντα ιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ.

Κατά την Εισαγωγή:

  1. Αντίγραφα ταυτοτήτων και δημόσιου εγγράφου που να αποδεικνύει τον προσωπικό Α.Φ.Μ. του υποψηφίου προς εισαγωγή και των δύο υπευθύνων.
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του υποψήφιου.
  3. Αρνητικά αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων για λοιμώδη και μεταδοτικά νοσήματα (έιτζ, σύφιλη, ηπατίτιδα Α,Β,C,), γενική αίματος και ούρων, καθώς και μοριακό τεστ για τον covid-19.
  4. Πιστοποιητικό εμβολιασμού COVID-19.
  5. Βιβλιάριο υγείας (παραδίδεται στη Μονάδα κατά την εισαγωγή).
  6. Υπεύθυνη δήλωση εκάστου υπευθύνου για αποδοχή τήρησης των προσωπικών δεδομένων αυτών καθ’ όλο το διάστημα παραμονής του υποψηφίου προς εισαγωγή και δέσμευση επικαιροποίησης στοιχείων επικοινωνίας.
  7. Υπεύθυνη δήλωση του πρώτου υπευθύνου για αποδοχή συμμετοχής του τρόφιμου σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες εκτός Μονάδας, καθώς και χρήση οπτικοακουστικού υλικού από τις προκείμενες δράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 
 
 
 
Επικοινωνήστε μαζί μας