Πρόσληψη Προσωπικού

Η νέα μας ιστοσελίδα!
7 Δεκεμβρίου 2016
Πρόσκληση 22/4/2019
24 Απριλίου 2019

Πρόσληψη Προσωπικού

Ο Κρεούζιος Οίκος Ευγηρίας αναζητά άτομα για την κάλυψη θέσης εργασίας Ψυχολόγου ή Κοινωνικού Λειτουργού με την μορφή σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών. Επιθυμητή προϋπηρεσία.
Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από γραπτή αίτηση επιθυμίας στα γραφεία του Ιδρύματος καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής από την Παρασκεύη 6 Ιουλίου έως και την Δευτέρα 16 Ιουλίου από τις 08:00-14:00 καθώς και στο email του ιδρύματος kreouzios@yahoo.gr. Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή. Πληροφορίες στο τηλ 2310-440314 κ.Πίτσου