Εταιρία

Ο Κρεούζιος Οίκος Ευγηρίας είναι ένα Ίδρυμα  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εδρεύει στην Καλαμαριά από το 2007 και έχει στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους.

Διαθέτει 39 κλίνες και εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαμονή, το ζεστό οικογενειακό περιβάλλον και την πλήρη ιατρική φροντίδα.

Το ειδικευμένο προσωπικό της μονάδας εργάζεται κοντά στην Τρίτη ηλικία με αγάπη, στοργή και ευσυνειδησία, προσφέροντας τους βοήθεια, παρηγοριά και ασχολείται καθημερινά μαζί τους για να μην υπάρχει ποτέ πρόβλημα.