Γενικές Πληροφορίες Εισαγωγής

Οι διαδικασίες εισαγωγής στον «Κρεούζιο Οίκο Ευγηρίας» είναι η ακόλουθες :

 • Αίτηση στα Γραφεία του Γηροκομείου ( ή μέσω της Ιστοσελίδας μας ) συνοδευόμενη από μια γνωμάτευση από τον Θεράποντα ιατρό που παρακολουθεί τον ασφαλισμένο. Θα πρωτοκολλείται και θα προωθείται προς έγκριση από τον Ιατρό της Μονάδας. Εντός 5 ημερών θα ενημερωθείτε τηλεφωνικώς για τα αποτελέσματα της αίτηση σας.
 • Κατά την εισαγωγή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :
 1. Φωτοτυπία ταυτότητας ασφαλισμένου
 2. Πρόσφατο εργαστηριακό έλεγχο από :
 3. Γενική αίματος
 4. Ουρία
 5. Κρεατινίνη
 6. Κάλιο
 7. Νάτριο
 8. Ασβέστιο
 9. Τρασαμινάσες
 10. Σίδηρο
 11. Βιβλιάριο ασθενείας
 12. Μικροβιολογικές εξετάσεις για λοιμώδη νοσήματα:
 • Anti HAV
 • Anti HBs
 • HBsAg
 • AntiHCV
 • Widal-Wright
 • antiHIV
 1. Βεβαίωση Α.Φ.Μ.
 2. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
 3. Ενημερωτικό σύνταξης τελευταίο
 4. Φωτογραφία τύπου ταυτότητας
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας ασφαλισμένου 1ου συγγενή
 6. Φωτοτυπία ταυτότητας ασφαλισμένου 2ου συγγενή
 7. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους του ασφαλισμένου
 8. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους συγγενών

 

Το Ίδρυμα είναι συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και δέχεται όλους τους ασφαλισμένους των ταμείων που πληρούν τις προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες εισαγωγής μέσω Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι οι ακόλουθες :

 • Γνωμάτευση Θεράποντα ιατρού του Νοσοκομείου που νοσηλεύεται  ο/η ασθενής , των ιατρών των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ( Κέντρα Υγείας , Πολυιατρεία , Αγροτικά Ιατρεία , και ΠΕΔΥ ) ή του σχετικού με την πάθηση συμβεβλημένου ή πιστοποιημένου  θεράποντα ιατρού. Στην γνωμάτευση θα αναγράφεται η πάθηση του ασθενούς και θα αναλύεται η αναγκαιότητα εισαγωγής σε Κλινική Χρόνιων Παθήσεων.
 • Βεβαίωση από Κοινωνικό Λειτουργό , όπου θα αναγράφεται η αναγκαιότητα εισαγωγής του ασθενούς σε Κλινική και Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων . Αρμόδιοι Κοινωνικοί Λειτουργοί που συντάσσουν την Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας και χορηγούν την Βεβαίωση , είναι οι Κοινωνική Λειτουργοί των Νοσοκομείων για τα περιστατικά που νοσηλεύονται ή των Μονάδων ΠΕΔΥ ή των Κέντρων Υγείας ή των Δήμων. ( Γενικά ο Κοινωνικός Λειτουργός , δημόσιου φορέα , που παρακολουθεί – γνωρίζει την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του ασθενούς και του οικογενειακού περιβάλλοντος του.
 • Αίτηση – Δήλωση επιθυμίας εισαγωγής του ασθενούς ή του ατόμου του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος , όταν ο ασθενής , λόγω των προβλημάτων υγείας του , είναι ανίκανος να διαχειριστεί τον εαυτό του.